Připojení bytových domů v Erpužicích na optickou síť

12.07.2022